Perehdytyksen merkitys työyhteisössä

Tehdäänpä alkuun lyhyt mielikuvaharjoitus: Kuvittele itsesi uuden työyhteisön jäsenenä. Kukaan ei oikeastaan ole kiinnostunut sinusta eikä sen koommin tutustuta sinua työpaikan käytäntöihin, kollegoihin, saati työtehtäviisi. Olet oman onnesi nojassa. Riski aiheuttaa vaaratilanteita ja heikentää työpaikan tehokkuutta kasvaa räjähdysmäisesti. Voit myös pohtia, millainen mielikuva tällaisessa tilanteessa muodostuu itse työpaikasta.

Jokaisella uudella työntekijällä on oikeus hyvään ja kattavaan perehdytykseen. On todettu, että hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää merkittävästi työn oppimiseen käytettyä aikaa.

Perehdytyksen tavoitteena on tutustuttaa uusi työntekijä työpaikan kulttuuriin, työmenetelmiin ja -välineisiin, ihmisiin sekä odotuksiin. Näiden lisäksi se tarjoaa työntekijälle kattavan kuvauksen tulevista työtehtävistään. Perehdytys voi olla ensiluokkainen mahdollisuus kiinnittää hyvä työntekijä osaksi työyhteisöä jopa vuosiksi. Älä siis jätä uutta työntekijää yksin äläkä päästä työpaikkasi perehdytyskäytänteitä vajoamaan retuperälle.

 

Perehdytys on aina kahdenkauppaa

Perehdyttäjän tehtävänä on antaa uudelle työntekijälle mahdollisimman hyvät lähtökohdat suoriutua työssään turvallisesti sekä itsensä että työtovereidensa kannalta. Perehdyttäjän tehtäviin kuuluu:

 • antaa ymmärrettäviä ohjeita työtehtävien selvittämiseksi
 • ohjata tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä
 • ohjata käyttämään oikeita ja turvallisia työmenetelmiä
 • kannustaa itsenäiseen tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun
 • antaa rakentavaa palautetta

Toisaalta perehdytettävältä itseltäänkin vaaditaan aktiivista otetta. Laadukas perehdytys voi olla ajanhukkaa, jos perehdytyksen sisällöt kaikuvat kuuroille korville. Sähköisen perehdytyksen avulla työntekijä voi kuitenkin aina tarvittaessa palata perehdytyksen sisältöihin.

 

Perehdytyksen avulla työtehokkuus kasvuun

Perusteellinen perehdytys on erinomainen lähtökohta kasvattaa uuden työntekijän tehokkuutta työyhteisössä. Jos työyhteisöä uhkaa vaaratilanne, onnistuneella perehdytyksellä taataan, ettei työntekijä jää sormi suussa ihmettelemään, mistä esimerkiksi löytyvät hätäpoistumistiet tai kokoontumispaikat.

Perehdyttäjän ei kannata olettaa, että perehdytettävä osaa lukea ajatuksia. Pieniltä ja itsestään selviltäkin tuntuvilla asioilla voi olla suuri merkitys työturvallisuuden takaamiselle ja työtehokkuuden parantamiselle.

Perehdytys tehostaa ja mahdollistaa:

 • kentän tuntemusta
 • työkäytäntöjen ymmärtämistä
 • työturvallisuutta
 • työtehtävien ymmärtämistä
 • tarvittavat perehdytysmateriaalit aina portaalissa
 • materiaalien muokkauksen ja täydentämisen tarvittaessa
 • yhtenäisen perehdytyksen kaikille
 • huoltoseisakki perehdytyksen

CaraComin sähköisellä perehdytyksellä suurienkin joukkojen kouluttaminen ja perehdyttäminen onnistuu vaivatta.

(Lähde: Lahden ammattikorkeakoulu 2007: Hyvä perehdytys -opas)

 

Hyvä perehdytys -opas (Lahden ammattikorkeakoulu)

 • Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Onnistuneen perehdytyksen voidaan nähdä myös lisäävän työntekijän sitoutumista työpaikkaansa ja vähentävän työntekijöiden vaihtuvuutta.
 • Perehdyttäminen auttaa myös ymmärtämään työntekijän omaa osuutta yrityksen toiminnassa sekä työvaiheiden syy-seuraussuhteissa. Kokonaisuuden hahmottaminen lisää työntekijän motivaatiota.
 • Perehdyttäjän tehtävänä on:
  • antaa ymmärrettäviä ohjeita työtehtävien selvittämiseksi
  • ohjata tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä
  • ohjata käyttämään oikeita ja turvallisia työmenetelmiä
  • kannustaa itsenäiseen tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun
  • antaa rakentavaa palautetta